ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
นักวิจัย : ธิดา วารีแสงทิพย์
คำค้น : การสื่อสาร , การเต้นรำ , การเคลื่อนไหว , ดนตรีกับการเต้นรำ , การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด , ภาษาท่าทาง , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ท่าเต้นเข้ามาประกอบกับบทเพลง ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสื่อความหมายที่ปรากฏซึ่งถูกเข้ารหัสเป็นสัญญะต่างๆ ในท่าเต้นประกอบเพลง และเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่าเต้นประกอบเพลงและบทเพลง โดยท่าเต้นประกอบเพลงที่ปรากฏจะอธิบาย ขยาย หรือขัดแย้งกับบทเพลง ผลการวิจัยสรุปว่า ท่าเต้นประกอบเพลงที่ปรากฏซึ่งนำเสนอไว้ในรายการ OOPS! Television ตอน 50 ท่าเต้นแดนซ์สุดมันส์เขย่าบัลลังก์วงการ ที่คัดสรรมาทำการศึกษานั้น ทำหน้าที่หลากหลายด้วยกัน ได้แก่ (1) เป็นข้อความ (2) เป็นรหัส (3) เป็นบริบท และ (4) เป็นตัวกลางหรือช่องทางการติดต่อโดยซ่อนข้อความที่มีอยู่แล้วในบทเพลงเอาไว้ในท่าเต้น เพื่อช่วยอธิบายและ/หรือขยายข้อความที่เป็นใจความสำคัญให้ผู้ชมเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชม จนสามารถจัดความน่ารำคราญของการส่งข้อความซ้ำๆ ลงไปได้ ทั้งนี้กระบวนการสร้างความหมายเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ชมแต่ละคน ท่าเต้นที่เห็นเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดภาพซึ่งเป็นได้ทั้งสัญญะประเภทเครื่องหมาย ภาพ และดัชนี โดยทั้งหมดเกิดขึ้นภายในสมอง โดยปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน องค์ประกอบของภาพและเสียง ประกอบกับประสบการณ์จะนำไปสู่ความหมายหนึ่งเดียวที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกันของผู้ชม ศิลปะของการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายไปตามจังหวะดนตรีหรือท่าเต้นประกอบเพลงนี้จึงถูกสร้างสรรค์มาเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารความหมายได้อย่างมีสุนทรียะและมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ธิดา วารีแสงทิพย์ . (2552). การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดา วารีแสงทิพย์ . 2552. "การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดา วารีแสงทิพย์ . "การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธิดา วารีแสงทิพย์ . การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.