ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร
นักวิจัย : อลงกรณ์ อัมพุช
คำค้น : ออกแบบ , พัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก , งานสำรวจพื้นทางการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/60421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลงกรณ์ อัมพุช . (2552). โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อลงกรณ์ อัมพุช . 2552. "โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อลงกรณ์ อัมพุช . "โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อลงกรณ์ อัมพุช . โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.