ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต
นักวิจัย : อิสระ อินจันทร์
คำค้น : มานน์น , วงอนันต์ , ปริภูมิฮิลเบิร์ต , การส่งไม่ขยายแบบ , การลู่เข้าอย่างเข้ม , การทำซ้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/59490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิสระ อินจันทร์ . (2552). การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิสระ อินจันทร์ . 2552. "การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิสระ อินจันทร์ . "การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อิสระ อินจันทร์ . การลู่เข้าอย่างเข้มโดยปรับปรุงวิธีการทำซ้ำของมานน์นสำหรับการส่งไม่ขยายแบบวงอนันต์ในปริภูมิฮิลเบิร์ต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.