ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น
นักวิจัย : ดรุณี มูลโรจน์
คำค้น : กล้วยอบแผ่น , กระบวน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/59474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี มูลโรจน์ . (2552). ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี มูลโรจน์ . 2552. "ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี มูลโรจน์ . "ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ดรุณี มูลโรจน์ . ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.