ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
นักวิจัย : พูนฉวี สมบัติศิริ
คำค้น : อแม่เมาะ , ประปาหมู่บ้านปงชัย , ตแม่เมาะ , จลำปาง , คุณภาพน้ำประปา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/59236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนฉวี สมบัติศิริ . (2552). โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนฉวี สมบัติศิริ . 2552. "โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนฉวี สมบัติศิริ . "โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พูนฉวี สมบัติศิริ . โครงการปรับปรุงระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.