ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นักวิจัย : ชินวงศ์ ศรีงาม
คำค้น : ศูนย์วัฒนธรรม , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , มรภพระนครทางธุรกิจ , การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชินวงศ์ ศรีงาม . (2552). การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชินวงศ์ ศรีงาม . 2552. "การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชินวงศ์ ศรีงาม . "การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชินวงศ์ ศรีงาม . การวิจัยและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มรภ.พระนครทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.