ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535
นักวิจัย : สุรพล เวียงนนท์
คำค้น : 25162535 , มหาวิทยาลัย , วิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล เวียงนนท์ . (2552). การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ . 2552. "การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ . "การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุรพล เวียงนนท์ . การศึกษาความเป็นมาของวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กรณีศึกษา พ.ศ. 2516-2535. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.