ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์
นักวิจัย : กนกอร อินทราพิเชฐ
คำค้น : ยืดอายุการเก็บรักษา , พืชสมุนไพรไทย , ชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกอร อินทราพิเชฐ . (2552). การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กนกอร อินทราพิเชฐ . 2552. "การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กนกอร อินทราพิเชฐ . "การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กนกอร อินทราพิเชฐ . การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.