ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล
นักวิจัย : นิรันดร์ หันไชยุงวา
คำค้น : เครื่องยนต์ดีเซล , เชื้อเพลิงร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรันดร์ หันไชยุงวา . (2552). การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิรันดร์ หันไชยุงวา . 2552. "การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิรันดร์ หันไชยุงวา . "การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นิรันดร์ หันไชยุงวา . การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.