ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิจัย : นภดล พัฒนศิษอุบล
คำค้น : เสริมสร้างการแข่งขัน , สถาบันอุดมศึกษา , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ , Relationship , Customer , Management , ทัศนคติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภดล พัฒนศิษอุบล . (2552). ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นภดล พัฒนศิษอุบล . 2552. "ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นภดล พัฒนศิษอุบล . "ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นภดล พัฒนศิษอุบล . ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.