ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น
นักวิจัย : ดรุณี ผ่องสุวรรณ
คำค้น : อลูมินาระดับไมโครแบบ , เซรามิคเมมเบรน , ท่อกลวง , การทำน้ำยางสดให้เข้มข้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . (2552). การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . 2552. "การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . "การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . การพัฒนาเซรามิคเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.