ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว
นักวิจัย : เบญจมาศ จันทร์ฉวี
คำค้น : หนูขาว , เฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนท , เอนไซม์ , CYP1A2 , ผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . (2552). อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . 2552. "อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . "อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.