ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
นักวิจัย : วรัญญู ศรีเดช
คำค้น : เส้นใยปาล์ม , บรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญู ศรีเดช . (2552). การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรัญญู ศรีเดช . 2552. "การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรัญญู ศรีเดช . "การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วรัญญู ศรีเดช . การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.