ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
คำค้น : ไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพ , โรตีแช่เยือกแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . (2552). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . 2552. "ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . "ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.