ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13
นักวิจัย : ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
คำค้น : พร้อม , สมรรถนะ , บุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบล , ตรวจราชการสาธารณสุขที่13 , ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ . (2552). การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ . 2552. "การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ . "การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ . การประเมินสมรรถนะและความต้องการพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของบุุคลากรองค์กรปกครองส่วนตำบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่13. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.