ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ
นักวิจัย : กวีวรรณ ลิ้มประยูร
คำค้น : เปรียบเทียบ , เครื่องช่วยเครืองหายใจ , ลดการสกัดเชื้อ , ผู้ป่วยเด็กที่ , ปอดอักเสบ , น้ำยา , ทำความสะอาดช่องปาก , saline , ช่วยหายใจ , Chlorhexidine , Notnd
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กวีวรรณ ลิ้มประยูร . (2552). การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กวีวรรณ ลิ้มประยูร . 2552. "การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กวีวรรณ ลิ้มประยูร . "การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กวีวรรณ ลิ้มประยูร . การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยเครืองหายใจด้วยน้ำยา 1% Chlorhexidine กับ 0.9 % Notnd Saline ในการลดการสกัดเชื้อ ปอดอักเสบในขณะใช้เครื่องมือช่วยหายใจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.