ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย
นักวิจัย : กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คำค้น : เภสัชจลนศาสตร์ , ยาเนวิราฟีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ . (2552). การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ . 2552. "การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ . "การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ . การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราฟีนในเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.