ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
คำค้น : หอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือก , สัณฐานวิทยาแผ่นฟัน , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ . (2552). สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ . 2552. "สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ . "สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ . สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.