ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก
นักวิจัย : รวีวรรณ เผ่ากัณหา
คำค้น : เสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วม , ภาคตะวันออก , เครือข่าย , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . (2552). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . 2552. "การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . "การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.