ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM)
นักวิจัย : สิทธิโชค ผูกพันธุ์
คำค้น : พลังงานแบบ , อุตสาหกรรม , สมบูรณ์ , ยกระดับ , พลังงาน , Total , energy , Management
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิโชค ผูกพันธุ์ . (2552). การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิโชค ผูกพันธุ์ . 2552. "การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิโชค ผูกพันธุ์ . "การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สิทธิโชค ผูกพันธุ์ . การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.