ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต
นักวิจัย : ศุภรพรรณ ชูถิ่น
คำค้น : ผงผลึกเลดไททาเนต , ปริมาณตะกั่วส่วนเกิน , จุลภาค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . (2552). ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . 2552. "ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . "ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเลดไททาเนต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.