ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
นักวิจัย : รองเดช ตั้งตระการพงษ์
คำค้น : เปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส , สุนัช , ส่องกราด , ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบ , กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบ , กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ , organ , Rhipicephalus , sanguineus , Boophilus , Haller , Microplus
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . (2552). การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . 2552. "การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.