ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นักวิจัย : ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
คำค้น : โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , เสริมสุขภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช . (2552). ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช . 2552. "ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช . "ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช . ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.