ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
นักวิจัย : อมรรัตน์ ถนนแก้ว
คำค้น : ไอศกรีม , สุขภาพ , มังคุด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . (2552). การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . 2552. "การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . "การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.