ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552
นักวิจัย : ชยกฤต ม้าลำพอง
คำค้น : แผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ , รวบรวมข้อมูล , สถานภาพ , ข้อเสนอแนะด้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชยกฤต ม้าลำพอง . (2552). การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชยกฤต ม้าลำพอง . 2552. "การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชยกฤต ม้าลำพอง . "การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชยกฤต ม้าลำพอง . การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.