ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู
นักวิจัย : อภิชาต โสภาแดง
คำค้น : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู , เชื่อมโยงข้อมูล , เครือข่ายการรวมกลุ่ม , เกษตรกร , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/55240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาต โสภาแดง . (2552). การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง . 2552. "การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง . "การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อภิชาต โสภาแดง . การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.