ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
นักวิจัย : นฤมล แสงประดับ
คำค้น : แก่งละว้า , เชิงนิเวศวิทยา , พยาธิใบไม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/54836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล แสงประดับ . (2552). การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ . 2552. "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ . "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นฤมล แสงประดับ . การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.