ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:
นักวิจัย : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำค้น : เพิ่มคุณภาพไข่ , ตัวอ่อน , อาหารพ่อแม่กุ้ง , กุ้งขาว , Litopenaeus , vannamei
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . (2552). การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . 2552. "การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . "การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.