ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
นักวิจัย : วีนัส อุดมประเสริฐกุล
คำค้น : โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . (2552). การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . 2552. "การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . "การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.