ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
นักวิจัย : ชัชพงศ์ ตั้งมณี
คำค้น : เวปมาสเตอร์ , นำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต , ความเข้าใจ , การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . (2552). การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . 2552. "การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . "การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . การรับรู้ ความเข้าใจ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเวปมาสเตอร์ต่อการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.