ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2)
นักวิจัย : นเรศร์ จันทน์ขาว
คำค้น : เจเนอเรเตอร์ , ชะสูง , อุตสาหกรรมปีที่2 , Caesium37/Barium137m , ขนาดเล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53476
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นเรศร์ จันทน์ขาว . (2552). Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว . 2552. "Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว . "Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นเรศร์ จันทน์ขาว . Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.