ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
นักวิจัย : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คำค้น : แผนปฏิบัติ , อุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ , อุตสาหกรรม , ภาคกลาง , ภาคเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53469
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . (2552). โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . 2552. "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.