ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
นักวิจัย : ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , ป่าชายเลน , ที่อาศัย , ปูแสม , ทดแทน , mederi , Neoepisesarma
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . (2552). ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . 2552. "ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . "ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.