ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์
นักวิจัย : นเรศร์ จันทน์ขาว
คำค้น : รอยเลื่อนองครักษ์ , ปริมาณก๊าซเรดอน , ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นเรศร์ จันทน์ขาว . (2552). การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว . 2552. "การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว . "การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นเรศร์ จันทน์ขาว . การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.