ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
นักวิจัย : ไชยะ แช่มช้อย
คำค้น : ไฟฟ้ากำลัง , โปรแกรม , ประเมินฮาร์มอนิก , การต่อโหลดเข้ากับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยะ แช่มช้อย . (2552). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไชยะ แช่มช้อย . 2552. "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไชยะ แช่มช้อย . "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ไชยะ แช่มช้อย . การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.