ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย
นักวิจัย : พูนศรี วงศ์วาศ
คำค้น : สำรวจความพึงพอใจ , บริการไปรษณีย์ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/53040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนศรี วงศ์วาศ . (2552). สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พูนศรี วงศ์วาศ . 2552. "สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พูนศรี วงศ์วาศ . "สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พูนศรี วงศ์วาศ . สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.