ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
นักวิจัย : ยงยุทธ วัชรดุลย์
คำค้น : เสริม , เครือข่ายหมอพื้นบ้าน , รักษาผู้ป่วยกระดูกหัก , หมอพื้นบ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/52841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยงยุทธ วัชรดุลย์ . (2552). การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยงยุทธ วัชรดุลย์ . 2552. "การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยงยุทธ วัชรดุลย์ . "การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ยงยุทธ วัชรดุลย์ . การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในช่วงการพัฒนาและเสริมศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.