ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย
นักวิจัย : นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
คำค้น : เห็ดหลินจือ , สปอร์เห็ดหลินจือ , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/52840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ . (2552). การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ . 2552. "การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ . "การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ . การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.