ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สายสุดา วงษ์จินดา
คำค้น : แผนการตั้งครรภ์การคลอด , จังหวัดนครปฐม , โรงพยาบาลกำแพงแสน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/52240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายสุดา วงษ์จินดา . (2552). แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสุดา วงษ์จินดา . 2552. "แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสุดา วงษ์จินดา . "แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สายสุดา วงษ์จินดา . แบบแผนการตั้งครรภ์-การคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.