ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว
นักวิจัย : สอาด วีระเจริญ
คำค้น : ภูสระดอกบัว , ป่าพันธุ์พืชสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/51645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สอาด วีระเจริญ . (2552). การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สอาด วีระเจริญ . 2552. "การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สอาด วีระเจริญ . "การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สอาด วีระเจริญ . การสำรวจป่าพันธุ์พืชสมุนไพร ภูสระดอกบัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.