ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ
นักวิจัย : สุพัฒรา ศรีวณัชชากร
คำค้น : บริหารปฐมภูมิ , กำกับติดตาม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/51642
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัฒรา ศรีวณัชชากร . (2552). โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒรา ศรีวณัชชากร . 2552. "โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒรา ศรีวณัชชากร . "โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุพัฒรา ศรีวณัชชากร . โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.