ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค
นักวิจัย : ศิษเฎศ ทองสิมา
คำค้น : ไบโอเทค , บริหารจัดการ , คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/51147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิษเฎศ ทองสิมา . (2552). บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศิษเฎศ ทองสิมา . 2552. "บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศิษเฎศ ทองสิมา . "บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ศิษเฎศ ทองสิมา . บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในไบโอเทค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.