ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี
นักวิจัย : รุสลัน อุทัย
คำค้น : พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยมลายูถิ่นปัตตานี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/51111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุสลัน อุทัย . (2552). การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุสลัน อุทัย . 2552. "การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุสลัน อุทัย . "การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รุสลัน อุทัย . การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.