ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
คำค้น : รู้จำผู้พูด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/51081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . (2552). ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . 2552. "ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . "ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.