ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : บุญชัย งามวิทย์โรจน์
คำค้น : เสี่ยงภัยกับ , เสี่ยงภัย , เสี่ยงต่อ , อุทกภัยดินถล่ม , จอุตรดิตถ์ , ประสบภัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/50694
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . (2552). ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . 2552. "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษาการเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัย จ.เลย จ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.