ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต
นักวิจัย : วิโรจน์ สุจิรวรกุล
คำค้น : วิธีเชิงวัตถุ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , การโปรแกรมเชิงวัตถุ , โปรแกรมประยุกต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15870
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจขององค์กร โดยทั่วไปแล้ว การปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการใช้ประโยชน์จากกรอบงานที่มักจะกังวลกับการออกแบบเลเยอร์เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นมากที่สุดระหว่างการบำรุงรักษาโปรแกรม หนึ่งในความนิยมคือ เทคนิคการใช้ งานเลเยอร์ถาวรซึ่งเป็นการแม็พแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ (โออาร์เอ็ม) และเอ็นไฮเบอร์เนตเป็นหนึ่งใน เครื่องมือโออาร์เอ็มที่พัฒนาสำหรับภาษาซีชาร์ป อย่างไรก็ตามการเตรียมไฟล์ประกอบสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนตด้วยตัวเองซับซ้อนมากและ เกิดข้อผิดพลาดขึ้น งานวิจัยนี้เสนอทางเลือกในการสร้างไฟล์ประกอบเอ็นไฮเบอร์เนต เอ็กซ์เอ็ม แอลการตั้งค่า คลาสถาวร และเอ็กซ์เอ็มแอลในการแม็พอย่างอัตโนมัติจาก แผนภาพยูเอ็มแอล คลาสในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มไอ ความสัมพันธ์ของคลาสส่วนมากที่นิยมถูกสนับสนุน หนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย และหลายต่อหนึ่งผ่านทางสัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ นอกจากนั้นไฟล์เอสคิวแอลสคริปต์ที่บรรจุชุดของนิยามข้อมูล (ดีดีแอล) จะถูกสร้างให้ และตรวจสอบการสร้างสคีมาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแผนภาพยูเอ็มแอลคลาสเดิม การ ทดสอบกรณีศึกษาพบว่าไฟล์ประกอบที่สร้างขึ้นเป็นไปตามความต้องการเดิมของเอ็นไฮเบอร์เนต โดยไม่มีปัญหาใด ๆ อย่างไรก็ตามผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างใช้เวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายละเอียดของคลาสในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มไอ

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ สุจิรวรกุล . (2552). การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิโรจน์ สุจิรวรกุล . 2552. "การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิโรจน์ สุจิรวรกุล . "การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วิโรจน์ สุจิรวรกุล . การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.