ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
นักวิจัย : วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , นันทา อ่วมกุล , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
คำค้น : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 -- พระราชกรณียกิจ , สาธารณสุข -- ประวัติ , เสาหลักของแผ่นดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา , กระทรวงสาธารณสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ชุดหนึ่งศตวรรษสองศึกษิตมหาราชผู้ยิ่งยง
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมเด็จพระปิยมหาราช -- พระราชประวัติ -- ทศพิธราชธรรม -- พระมหากรุณาธิคุณ -- โรง พยาบาลแรกๆ ของสยาม -- โรงพยาบาลหลวงถาวรสำหรับประชาชน -- โรงเรียนแพทย์แห่งแรก -- กรณีพิพาทกับฝรั่งเศส -- สภาอุณาโลมแดง -- โรงพยาบาลสมเด็จ -- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ -- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- บริการสุขภาพ -- การจัดหายา -- การผลิตบุคลากร -- การแพทย์แผนไทย -- การผลิตและจัดหายา -- การควบคุมและป้องกันโรคระบาด -- องค์กรบริหารจัดการด้านสาธารณสุข -- กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข -- การลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเอื้อต่อสุขภาพ -- ปิยมหาราชาสดุดี -- การรักษาพยาบาล -- การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ -- การบรรเทาทุกข์และป้องกันโรคระบาด -- การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ

บรรณานุกรม :
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , นันทา อ่วมกุล , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล . (2554). การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , นันทา อ่วมกุล , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล . 2554. "การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , นันทา อ่วมกุล , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล . "การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , นันทา อ่วมกุล , สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล . การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.