ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ
นักวิจัย : พลปรีชา ชิดบุรี
คำค้น : การขนส่งมวลชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การเลือกเส้นทาง , โปรแกรมประยุกต์ , คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชัย เยี่ยงวีรชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนั้นมี 5 รูปแบบ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และเรือข้ามฟาก การเลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม หากมีข้อมูลโครงข่ายการเดินทางดังกล่าวที่ครบถ้วน โปรแกรมจะสามารถหาคำตอบรูปแบบการเดินทางตามต้องการได้ ปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA) ชนิดที่มีโทรศัพท์ (PDA phone) เริ่มเป็นที่นิยม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมในการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้เดินทางตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งหลายรูปแบบตามต้องการได้ การศึกษาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางในระบบขนส่งมวลชน จากอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดิน อัตราเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะที่ใช้โดยสาร และระยะเวลาที่ใช้ในการรอคอยยานพาหนะ ซึ่งใช้โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Geographic data files (GDF) สำหรับจัดทำข้อมูลโครงข่ายการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบขึ้น โดยใช้วิธีการจัดทำผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าในการวิเคราะห์โครงข่ายของเส้นทางการเดินทาง โดยใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหาและแสดงคำตอบในการเลือกเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมของโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทาง ในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบในลักษณะผสมผสานกันได้ โดยให้ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจากรูปแบบการเดินทางในลักษณะต่างๆ

บรรณานุกรม :
พลปรีชา ชิดบุรี . (2551). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลปรีชา ชิดบุรี . 2551. "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลปรีชา ชิดบุรี . "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พลปรีชา ชิดบุรี . การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.