ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย : วัชราพร เชยสุวรรณ
คำค้น : นักเรียนพยาบาลศาสตร์ , ประสิทธิผล , วิจัย , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ , ชั้นปีที่ , การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/48372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชราพร เชยสุวรรณ . (2552). ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ . 2552. "ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ . "ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วัชราพร เชยสุวรรณ . ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.