ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นักวิจัย : ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว
คำค้น : อำเภอกาญจนดิษฐ์ , จังหวัดสุราษฏร์ธานี , คอมพิวเตอร์ , การเลี้ยงหอย , ข้อมูลการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/48096
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว . (2550). การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว . 2550. "การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว . "การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว . การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายกรณีศึกษา การเลี้ยงหอยในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.